עורך דין מדיני חוקתי עדי ברוך

"רוב" הוא המושכל הראשון של הציונות.
הויתור עליו הוא בגדר ויתור על הציונות.

זאב זיבוטינסקי

עורך דין עדי ברוך

על כולנו צריכה להיות מוטלת החובה להבטיח לדורות את המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בעלת רוב יהודי מוצק ואת זכותם של היהודים לחיות ברוב מכריע בארצם תוך שמירת רוב מכריע של הקרקעות בידי היהודים ולמנוע את הפיכתה של ישראל למדינת כל אזרחיה או למדינה רב לאומית.

לצורך כך יש לבצע בהקדם רפורמה מקיפה בשיטת המשפט הישראלית ובחקיקה הישראלית, לחוקק חוקי יסוד ציוניים, חוק יסוד ההגירה, חוק יסוד השבות, חוק יסוד שמירה על קרקעות המדינה, לבטל את בג"ץ, את הוועדה לבחירת שופטים וועדות איתור, להקים בית משפט לחוקה שבו השופטים יבחרו על ידי נציגי הציבור בכנסת ולבצע שינויים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בהתאמה.

עורך דין עדי ברוך, יוזם הצעת חוק יסוד: ההגירה לישראל ומיוזמי גדר ההפרדה הביטחונית שאינה כרוכה בפינוי יישובים ושאינה על תוואי הקו הירוק, פעל משך שנים רבות בהליכים משפטיים וציבוריים שונים למען שמירה על ישראל כמדינה בעלת רוב יהודי מוצק וביטחון העם היהודי ומציג מניסיונו את המצב ומה וכיצד ניתן לעשות.

עורך דין עדי ברוך

רפורמה במשפט
שופטים יבחרו על ידי הכנסת בלבד.
היועץ המשפטי לממשלה, המשנים שלו, היועצים המשפטיים של המשרדים יכהנו כמשרות אמון של הממשלה.
חיוב שופטי בג"ץ והעליון ליתן פסק דין תוך לא יותר משלושה חודשים מיום הוצאת צו ביניים (צו מניעה).
תיקון סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 
ביטול בג"ץ והקמת בימ"ש לחוקה ששופטיו יבחרו ע"י הכנסת.
הגבלת כהונת נשיא בית המשפט העליון לארבע שנים.
איסור על בית המשפט העליון להיות הגורם האחרון שמבטל חוק של הכנסת.

רפורמה בהגירה
חוק יסוד: איסור הגירה לישראל.
שמירה על רוב יהודי.
שמירה על רוב יהודי באמצעות הגנה דמוגרפית באמצעות גדרות ביטחון שימנעו כניסה רגלית של שוהים בלתי חוקיים ומפגעים רגליים >>להמשך קריאה

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב telegram
Telegram
כלי נגישות

Powered by - Wemake