לבטל את שלטון בג"ץ

חייבים לבטל את שלטון בג"ץ והיועמ"ש חייבים לבטל א שלטון בג"ץ והיועמ"ש כדי לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית בעלת רוב יהודי מוצק לדורות. בבג"ץ קעדאן קבע השופט אהרון ברק שאסור להקים התיישבות יהודית בישראל מדינת היהודים. בבג"ץ איחוד משפחות השופטת אסתר חיות אישרה הגירה המונית של פלסטינים לתוך ישראל. בבג"ץ המסתננים מנעה השופטת אסתר […]