לתקן את חוק השבות

Picture of עורך דין מדיני חוקתי עדי ברוך

עורך דין מדיני חוקתי עדי ברוך

ציוני

פועל למען שמירה על ישראל כמדינה בעלת רוב יהודי מוצק וביטחון העם היהודי במסגרת פעילות ציבורית מדינית ומשפטית

יוזם חוק יסוד: הגירה לישראל למניעת כניסה ושהייה של מסתננים, איחוד משפחות ועובדים זרים שתמה תקופת עבודתם.

לבטל את סעיף זכויות בני משפחה בחוק השבות תש"י 1950

כדי להבטיח כי לישראל תהיה מותרת עליה של יהודים בלבד יש לבטל את סעיף זכויות בני משפחה בחוק השבות תש"י 1950

להלן סעיף זכויות בני משפחה בחוק השבות בנוסחו הנוכחי אותו יש לבטל:
4א. (א) הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, תשי"ב-1952, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון.

לאחר ביטול סעיף 4א. יוותר על כנו סעיף 1 לחוק השבות שלהלן באופן שרק יהודים יהיו זכאים לעלות ארצה ועל פיו יש לפעול:

להלן נוסח סעיף 1 לחוק השבות:
הזכות לעליה

  1. כל יהודי זכאי לעלות ארצה.

שיתוף העמוד:

וואטספ
פייסבוק
אימייל
טוויטר
טלגרם
דילוג לתוכן